Mẫu Kê khai lương

Kê khai lương là việc liệt kê danh sách tiền lương của cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đó lập thành văn bản gửi đến cơ quan, bộ phận có thẩm quyền giải quyết nhằm thực hiện một công việc, quyền, nghĩa vụ nào đó.

Mẫu Kê khai lương

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện
kê khai
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/…..
V/v kê khai lương

….., ngày … tháng … năm …..

 BẢNG KÊ KHAI LƯƠNG

Kính gửi: ….(tên cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai….)

          … (Tên đơn vị kê khai) gửi Bảng kê khai lương(đính kèm).

          Kê khai này thực hiện từ ngày …./…. / ……

          … (tên đơn vị kê khai) xin chịu trách nhiệm trước pháp Luật về tính chính xác về thông tin, nội dung mà chúng tôi đã kê khai./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

– Họ tên người nộp Biểu mẫu:…………………………………………………………………..

– Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai:…………………………………………………………….

– Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………….

– Email:………………………………………………………………………………………………….

– Số fax:…………………………………………………………………………………………………

Ghi nhận ngày nộp Văn bản kê khai của cơ quan tiếp nhận

(Cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai ghi ngày, tháng, năm nhận được Văn bản kê khai và đóng dấu công văn đến)

Stt Tên cá nhân, tập thể nhận lương Hệ số lương Lương thực lĩnh Ghi chú
1        
2        
       

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com