Mẫu Biên bản kiểm kê quỹ

Biên bản kiểm kê quỹ là văn bản của cá nhân, tổ chức soạn thảo sau khi tiến hành hoạt động kiểm tra, kê khai quỹ của cá nhân, tổ chức đó, cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản kiểm kê quỹ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Đơn vị:……………………………

Bộ phận:……………………….. 

Mã ĐV có QH với NS:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số ………/…..
V/v kiểm kê quỹ

….., ngày … tháng … năm …..

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ

Hôm nay, vào…….. giờ………ngày………tháng……… năm …….

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà:………………………………….đại diện kế toán

– Ông/Bà:………………………………….đại diện thủ quĩ

– Ông/Bà:………………………………….đại diện ………….

Cùng tiến hành kiểm kê quĩ tiền mặt, kết quả như sau:

Số TT Diễn giải Số lượng ( tờ ) Số tiền
A B 1 2
I Số dư theo sổ quỹ X …..
II Số kiểm kê thực tế: X …..
1           – Loại ……………. ……………. …..
2           – Loại …………… ……………. …..
3           – Loại …………… ……………. …..
4           – Loại …………… ……………. …..
5           – … ……………. …..
  Cộng số tiền đã kiểm kê thực tế ……………. …..
       
III Chênh lệch: (III = I – II) x  

            – Lý do:    + Thừa:………………………………………………………………………………

                            + Thiếu:………………………………………………………………………………

            – Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: …………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………………………

Kế toán trưởng Thủ quĩ Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com