Giải trình chậm nộp tờ khai thuế

Giải trình chậm nộp tờ khai thuế là văn bản của tổ chức gửi đến Cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền giải quyết nhằm mục đích trình bày và giải thích về việc chậm nộp tờ khai thuế, cụ thể như sau:

Mẫu Giải trình chậm nộp tờ khai thuế

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….V/v: Giải trình chậm nộp tờ khai thuế

….., ngày…tháng…năm…

GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ

Kính gửi: – Cục thuế……

– Chi cục thuế……

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

………………………….(Tên doanh nghiệp) xin giải trình với Qúy cơ quan về việc chậm nộp tờ khai thuế:

Lý do doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế:……………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cung cấp giấy tờ, căn cứ pháp lý chứng cứ chứng minh cho lý do chậm nộp tờ khai thuế là hợp pháp để được chi cục thuế xem xét và chấp thuận.

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc chậm nộp tờ khai thuế của …………………….. (Tên doanh).  Doanh nghiệp cam đoan mọi thông tin, giấy tờ là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Chi cục thuế ……… xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu VT

TM.DOANH NGHIỆP

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com