Biên bản vi phạm nội quy công ty

Biên bản vi phạm nội quy công ty là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nội quy công ty của cá nhân, tập thể thuộc công ty đó để đưa ra hình thức xử lý phù hợp, cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản vi phạm nội quy công ty

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN VI PHẠM NỘI QUY CÔNG TY

(Số: …/BB-…)

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút, ngày…tháng…năm… tại Công ty……………………

Chúng tôi gồm có:

  1. Ông/Bà: ………………………………….. Chức vụ:…………..………….
  2. Ông/Bà: ………………………………….. Chức vụ:…………..………….
  3. Ông/Bà: ………………………………….. Chức vụ:…………..………….

Tiến hành lập biên bản vi phạm nội quy công với nhân viên có thông tin sau đây:

Họ và tên: ……………………….. Sinh năm: …………………………

Chức vụ: …………………………..

Nội dung vi phạm: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo: ……………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Căn cứ nội quy công đã ban hành và đã được phổ biến. Xét thấy, việc hành vi thí sinh…………… thực hiện là vi phạm nội quy công ty. ………………. (cơ quan, bộ phận có thẩm quyền) xử lý nhân viên………… với hình thức: ……………

Biên bản được lập xong vào…giờ…phút cùng ngày và đã được ban lãnh đạo của công ty thông qua.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN PHÒNG HCNS NHÂN VIÊN VI PHẠM

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com