Đơn xin giảm tiền điện

Mẫu Đơn xin giảm tiền điện

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Đơn xin giảm tiền điện là văn bản của cá nhân/tổ chức thuộc đối tượng được giảm tiền điện theo quy định của pháp luật hiện hành gửi đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ sử dụng điện với mục đích xin giảm tiền điện tiêu thụ hàng tháng, sau đây là một trường hợp cụ thể của Đơn xin giảm tiền điện:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN GIẢM TIỀN ĐIỆN

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ Luật Điện lực năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2012;

-Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực;

-Căn cứ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện;  

-Căn cứ Thông tư 190/2014/TT-BTC quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội;

-Căn cứ Quyết định 60/2014/QĐ-TTg tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện;

-Căn cứ Hợp đồng dịch vụ cung cấp điện số………… ngày…../…../………

Kính gửi: – Công ty Điện lực quận Đống Đa

Tôi tên là: …………..

Sinh ngày:…

CMND số:………….Cấp ngày: …………….Nơi cấp:…………….

Hộ khẩu thường trú:…………..

Chỗ ở hiện tại:……….

Điện thoại liên hệ:………..

Hôm nay tôi làm đơn này xin giảm tiền điện hàng tháng với lý do sau đây: Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo vào ngày….tháng…năm…. Tôi được biết, theo quy định tại  khoản 2 Điều 1 của Thông tư 190/2014/TT-BTC quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt là một trong những hộ gia đình sau: 

a) Hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có (Sau đây gọi là hộ nghèo); Trường hợp địa phương có hộ nghèo theo chuẩn quy định của địa phương cao hơn chuẩn hộ nghèo quốc gia thì thực hiện theo chuẩn hộ nghèo thực tế tại từng địa phương, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho số hộ nghèo có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn quốc gia do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nhận thấy gia đình tôi thuộc đối tượng được giảm tiền điện, do đó tôi làm đơn này, kính mong Công ty Điện lực Đống Đa xem xét, hỗ trợ giảm chi phí điện hàng tháng cho gia đình tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

Người làm đơn

1.Sổ hộ khẩu đã công chứng;

 

2. Giấy chứng nhận hộ nghèo;

3. …

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com