Đơn xin xác nhận đã đăng ký kết hôn

Mẫu Đơn xin xác nhận đã đăng ký kết hôn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã…….

Căn cứ bản trích lục kết hôn ngày…./…/….

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn này để trình bày vấn đề sau:

Ngày …./…../…. tôi và anh Nguyễn Văn A làm thủ tục đăng ký kết hôn năm tại Ủy ban nhân dân xã………Sau 10 năm chung sống phát sinh rất nhiều mẫu thuẫn, cảm thấy đời sống chung không thể kéo dài nên chúng tôi quyết định ly hôn.

Theo đó, theo quy định của pháp luật nếu chúng tôi muốn ly hôn phải giao nộp đầy đủ hồ sơ hoặc nếu mất phải có xác nhận từ phía cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, vợ chồng tôi bị mất đăng ký kết hôn nên phải có xác nhận đã đăng ký kết hôn với chồng tôi vào thời gian../…/… tại Ủy ban nhân dân xã….

Căn cứ theo Bản trích lục kết hôn ngày…/…/…, Tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét xác nhận để chúng tôi có thể nhanh chóng hoàn tất các thủ tục ly hôn.

Tôi xin gửi kèm theo đơn các giấy tờ liên quan sau:

Tôi xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xét duyệt đơn, tạo điều kiện giải quyết vụ việc như tôi đã đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com