Văn bản Cam kết giảm trừ gia cảnh

Cam kết giảm trừ gia cảnh là việc chủ thể theo quy định của pháp luật nằm trong trường hợp được giảm trừ gia cảnh sẽ thực hiện việc cam kết bằng văn bản về trường hợp được giảm trừ gia cảnh của mình là có căn cứ và đúng pháp luật. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết giảm trừ gia cảnh cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản Cam kết giảm trừ gia cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Kính gửi: Chi cục thuế………

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012;

Căn cứ Thông tư số: 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhận và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

CMND số:……………………… Ngày cấp:…/…/….. Nơi cấp:………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………….

Hiện nay, tôi đang thực hiện việc đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, theo tôi được biết nếu tôi đang nuôi con dưới 18 tuổi thì tôi sẽ được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định của Pháp luật.

Tôi xin gửi kèm giấy tờ chứng minh có liên quan gồm:

Tôi cam kết, sự việc trình bày là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

NGƯỜI CAM KẾT

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com