Nghiệm thu giai đoạn thi công

Biên bản Nghiệm thu giai đoạn thi công là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, giám sát giai đoạn thi công; việc lập biên bản bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/tổ chức,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN THI CÔNG

(Số:…/BB-…)

TÊN CÔNG TRÌNH: ……………………………………………………………

ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG: …………………………………………………….

Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu tiến trình thực hiện thi công công trình;

Kiểm tra tiến độ thi công;

Thử nghiệm……………………………………………………………………….;

Các công việc khác: …………………………………………………………….. .

Thành phần trực tiếp nghiệm thu

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư): ………………………………………………………

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………………

Bên trực tiếp thực hiện thi công: ……………………………………………………..

Người đại diện Ông/Bà:…………………………………. Chức vụ:………………….

 

Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu lúc….giờ…phút, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …giờ….phút, ngày ……tháng…năm….

Tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá giai đoạn thi công

– Về tiến độ thi công: ………………………………………………………

– Về chất lượng: ……………………………………………………………

– Về nhân lực: ………………………………………………………………

– Các tiêu chí khác: ………………………………………………………..

Kết luận

– Tiếp tục hay không tiếp tục thi công

– Cần thay đổi, bổ sung, cải thiện vấn đề gì

– Các kết luận khác: ……………………………………………………….

CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) BÊN NHẬN THI CÔNG(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com