Đơn đề nghị dỡ bỏ khu nuôi nhốt ô nhiễm

Mẫu Đơn đề nghị dỡ bỏ khu nuôi nhốt ô nhiễm

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng …năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỠ BỎ KHU NUÔI NHỐT Ô NHIỄM

Kính gửi: Quản lý khu nuôi nhốt A

Căn cứ: Luật chăn nuôi năm 2018;

Tên tôi là:

Sinh ngày: …/…/….

CMND/CCCD số:…………… Ngày cấp:…./…../…… Nơi cấp:………………….

HKTT:…………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………..

Hiện nay, theo quá trình theo dõi và kiểm tra của cán bộ quản lý chăn nuôi thuộc phạm vi phường Lê Đại Hành cho thấy địa điểm khu nuôi nhốt A ô nhiễm môi trường nghiệm trọng, thuộc một trong những điều cấm của luật chăn nuôi gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu phố cũng như không đảm an toàn vệ sinh môi trường.

Căn cứ pháp lý tại Khoản 1 Điều 12 Luật chăn nuôi 2018 về hành vi nghiêm cấm trong chăn nuôi đó là “ Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường”. Và  quy định tại  Điều 80 của Luật này về trách nhiệm của Ủy Ban Nhân Dân các cấp. Theo đó, tôi kính đề nghị chủ khu nuôi nhốt A dỡ bỏ khu nuôi nhốt ô nhiễm.

Kính mong quản lý khu nuôi nhốt A nhanh chóng dỡ bỏ khu nuôi nhốt theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com