Đơn xin đoàn tụ gia đình

Mẫu Đơn xin đoàn tụ gia đình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

Kính gửi: – Tòa án nhân dân huyện……….

Căn cứ bản án số 02 ngày 25/04/2018 bà B yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông A.

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn này để trình bày vấn đề sau:

Gia đình tôi là dân làng chài nên trong một đợt đi đánh bắt cá có bão lũ nên xảy ra tai nạn chồng tôi bị lâm nạn. Từ đó đến nay đã 05 năm vẫn không nhận được tin tức gì của chồng tôi nên ngày …/…/.. tôi có làm đơn yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chồng mình là ông A. Bản án tuyên bố mất tích có hiệu lực pháp luật ngày 25/04/2019. Tuy nhiên, ngày …/…/… chồng tôi bỗng nhiên trở về với gia đình. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý tòa xem xét cho vợ chồng tôi đoàn tụ với nhau.

Kính mong quý cơ quan xem xét, giải quyết nhanh chóng theo đề xuất của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com