Nghiệm thu trát tường

Nghiệm thu trát tường là việc mà chủ đầu tư hoặc người thứ ba tiến hành nghiệm thu thẩm định, kiểm tra,…….sau khi nhà thầu hoặc chủ thể bất kỳ thực hiện xong công việc trát tường. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể đối với trường hợp này:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu trát tường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU TRÁT TƯỜNG

Căn cứ Hợp đồng số:…./…..-…. ;

Căn cứ kết quả thực hiện công việc trên thực tế;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu  gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………… ……………………………… Chức vụ:………………..

Bên bàn giao nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………………………. ………………..Chức vụ:………………….

1.Đối tượng nghiệm thu

Hoàn thành công việc trát tường

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Diện tích tường:………………………………………………………………….

– Kích thước của lỗ mở ( Cửa chính, cửa sổ,……):…………………………….

– Biện pháp thi công:……………………………………………………………….

– Độ phẳng của tường xây:……………………………………………………….

– Màu sơn:……………………………………………………………………………

– Chất lượng:………………………………………………………………………..

– Các nội dung khác:……………………………………………………………….

4.Kết luận chung

……………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu trát tường các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

 

      Bên bàn giao                                                                                                               Bên nghiệm thu

 

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com