Xin phép bắn pháo hoa

Xin phép bắn pháo hoa là văn bản của cá nhân/tổ chức gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xin phép được bắn pháo hoa nhân dịp/ sự kiện nào đó, cụ thể như sau:

Mẫu Xin phép bắn pháo hoa

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….

….., ngày…tháng…năm…

XIN PHÉP BẮN PHÁO HOA

Căn cứ Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo;

Căn cứ Thông tư 08/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

Kính gửi: – Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố)

Tên cơ quan/tổ chức:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Chúng tôi làm đơn này xin phép được bắn pháo hoa, cụ thể như sau:

Cần nêu rõ ràng, chi tiết các thông tin sau:

Số lượng: ……………………………………………………………………………………

Tầm bắn: ……………………………………………………………………………………

Số điểm bắn: ………………………………………………………………………………

Thời gian: …………………………………………………………………………………

Thời lượng: ……………………………………………………………………………….

 Địa điểm dự kiến bắn pháo hoa: ………………………………………………………….

Chúng tôi cam đoan mọi tài liệu; thông tin; mục đích là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của Qúy cơ quan để chúng tôi được phép bay bắn pháo hoa./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu VT

TM.CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com