Thông báo đóng cửa cơ sở hoạt động cửa hàng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo đóng cửa cơ sở hoạt động cửa hàng


CÔNG TY CỔ PHẦN …….

CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG CỬA HÀNG

V/v đóng cửa cơ sở hoạt động cửa hàng

Căn cứ theo quyết định của Công ty cổ phần…….. về việc thay đổi một số kế hoạch trong quá trình hoạt động tại một số cơ sở sắp tới.

Thay mặt công ty, thông báo về việc đóng cửa cơ sở hoạt động tại Hai Bà Trưng cụ thể như sau:

1.Thời gian:

Kể từ ngày…/…/…. Cơ sở Hai Bà Trưng  tại địa chỉ số….đường…..phường…..quận Hai Bà Trưng chính thức đóng cửa.

2.Giải quyết yêu cầu

Vấn đề giải quyết của khách hàng sẽ được tiếp nhận  tại cơ sở đến hết ngày…/…/….

Hết thời gian nêu trên sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline:……………………………………………………

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

– Lưu VT

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN….

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com