Xin phép làm ăn ở chùa

Xin phép làm ăn ở chùa là văn bản của cá nhân/tổ chức gửi đến cơ quan/phòng/ban có thẩm quyền giải quyết để nhận được sự chấp nhận, cho phép trước khi thực hiện việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn ở chùa,…..,cụ thể như sau:

Mẫu Xin phép làm ăn ở chùa

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

XIN PHÉP LÀM ĂN Ở CHÙA

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân quận/huyện………

– Ban quản lý chùa………..

– Trụ trì chùa………….

Thông tin về cá nhân/tổ chức

Họ và tên:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

Nội dung xin phép làm ăn ở chùa:

– Ngành nghề: ……………………………………………………………………….

– Tên mặt hàng: …………………………………………………………………

– Số lượng: ……………………………………………………………………..

– Thời gian: ………………………………………………………………………

Các cam kết

– Nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, quy định tại chùa;

– Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính;

………………. Các cam kết khác(nếu có)

Tài liệu kèm theo:

1- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2-

….

 
Người làm đơn/Đại diện doanh nghiệp
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com