Đơn xin nghỉ phép làm visa

Mẫu Đơn xin nghỉ phép làm visa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……., ngày … tháng … năm ……

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP LÀM VISA

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Công ty

                – Trưởng phòng Tổ chức lao động

                – Quản đốc PX/ Trưởng phòng…………………………………………………….

– Căn cứ vào Luật Lao động năm 2012;

– Căn cứ vào Luật cán bộ công chức 2008;

Tên tôi là:…………………………………………………………………………….. Số danh bạ:…………………..

Sinh ngày………tháng……………năm………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nghỉ phép:…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần:…………………………………………………………………………………………..

Lý do nghỉ phép: Tôi có nhận được quyết định của Ban giám đốc công ty về chuyến đi công tác sang Singapore để đàm phán và ký hợp đồng về việc………………………………………………………….

diễn ra từ ngày….tháng…..năm đến ngày….tháng….năm. Nhưng do bản thân hiện tại chưa làm visa nên:

Xét thấy – Điều 13 Luật cán bộ công chức 2008  có quy định:

“Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi

Cán bộ, công chức được nghỉ ngơi hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động…..”

– Điều 111 Bộ luật lao động 2012 có quy định:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a, 12 ngày làm việc đối với người làm việc trong điều kiện bình thường;

…….”

Tôi kính đề nghị ông/bà……….quản đốc phân xưởng…/trưởng….. cho tôi nghỉ tôi xin được nghỉ phép năm 2018………..ngày(từ ngày…………………………..đến ngày……………..) để tôi có thời gian đi làm visa phục vụ cho chuyến đi công tác.

Tôi có trách nhiệm bàn giao lại công việc và tài liệu cho ông (bà)………………………………

theo sự phân công của Thủ trưởng đơn vị.

Đề nghị Công ty giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

QUẢN ĐỐC PX                    PHÒNG TCLĐ                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com