Đơn xin sao lục hồ sơ thương binh

Văn bản được cá nhân sử dụng trong một số trường hợp không có bản chính hồ sơ thương binh để sử dụng thì có thể dùng trích lục hồ sơ thương binh thay thế cho bản chính và sử dụng được y như bản chính.

Mẫu Đơn xin sao lục hồ sơ thương binh


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN SAO LỤC HỒ SƠ THƯƠNG BINH

Kính gửi : -Ông ……….. – Chủ tịch UBND …..

-Ông ………….– Trưởng phòng LĐ-TBXH  …….

Căn cứ : -Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng , sử dụng và quản lý công chức

Họ và tên người có công : …………….. Năm sinh ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nguyên quán  …..

Thuộc đối tượng : …..

Số sổ : …….. Số hồ sơ : ……

Địa chỉ nơi hưởng trợ cấp : ….

Mức trợ cấp : ….

Họ và tên người đề nghị sao lục hồ sơ :

Quan hệ với người có công :

Số điện thoại :

Lý do : Tôi tên là ….. con ông …. là thương binh ….. Tôi có đăng ký tham gia dự tuyển công chức tại ….. trong tháng …. . Khi tôi đăng ký dự tuyển thì thấy các trường hợp được ưu tiên có các đối tượng là con của thương binh .

Theo quy định pháp luật về ưu tiên tuyển dụng công chức , cụ thể là :

“ Điều 5 NĐ 24/2010/NĐ-CP

1.Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2.Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này hoặc kết quả xét tuyển theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định này.”

Trường hợp của tôi là con thương binh ….. thuộc đối tượng có được xét ưu tiên khi tham gia thi tuyển công chức.

Do đó  tôi làm đơn này đề nghị Ông …. – Chủ tịch UBND ….. cho phép tôi được sao lục hồ sơ để sử dụng cho mục đích như trên .

Tôi xin cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng hồ sơ .

Tôi xin chân thành cảm ơn .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com