Giải trình nguyên nhân lỗ

Giải trình nguyên nhân lỗ là việc tổ chức, cá nhân thực hiện giải trình bằng văn bản nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh lỗ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình nguyên nhân lỗ


TÊN DOANH NGHIỆP

BỘ PHẬN KINH DOANH

Số:…/…-…….

V/v giải trình nguyên nhân lỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN LỖ

Kính gửi: Ban giám đốc

……..

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 201….- 201…. ;

Báo cáo giải trình nguyên nhân lỗ của Doanh nghiệp:

1.Tình hình kinh doanh:

Trong giai đoạn 201… – 201…. Công ty đạt được kết quả kinh doanh như sau:

2.Nguyên nhân lỗ:

– Chất lượng sản phẩm kém, lỗi nhiều nên mất thêm chi phí khắc phục.

– Nhu cầu thị trường không đồng đều dẫn đến sự chênh lệch hàng hóa bán ra của các sản phẩm khác nhau.

– ………………………………………….

Cung cấp giấy tờ liên quan ( Nếu có):

Bộ phận kinh doanh xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai Bộ phận xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

–        Như trên;

–         Lưu:………….

BỘ PHẬN KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com