Biên bản giao chứng cứ dùng cho người được thuê xác lập chứng cứ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản giao chứng cứ dùng cho người được thuê xác lập chứng cứ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU CHỨNG CỨ

Hôm nay, ngày………tháng……..năm……….

Tại:………………………………………………………………………….

Người nhận chứng cứ:

Họ và tên:……………………………………………. Số điện thoại:………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Người giao chứng cứ:

Họ và tên:……………………………………………. Số điện thoại:………………………………

CMND số: …………………………                 Ngày cấp: ……………………

Nơi cấp: ……………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Là người trực tiếp xác lập, thu thập những chứng cứ dưới đây:

STT Tên chứng cứ Số bản Số trang Nội dung/ Đặc điểm
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Người giao chứng cứ cam kết những chứng cứ trên đây là xác thực, là thực tế khách quan, nếu có gian dối sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người giao chứng cứ và một bản cho người nhận chứng cứ.

NGƯỜI GIAO

 

TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

NGƯỜI NHẬN

 

TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com