Công văn kiến nghị

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn kiến nghị

Công văn kiến nghị là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để kiến nghị với chủ thể có thẩm quyền một vấn đề, giải pháp,… nào đó.CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

Về việc kiến nghị……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN KIẾN NGHỊ

Kính gửi:      – Công ty…………………………………;

– Ban Giám đốc công ty…………………..;

– Ông…………………. – Giám đốc công ty…………….

     Ngày…. tháng…. năm……, Công ty/Cơ quan/…. đã ……………… cho Phòng/ban………. chúng  tôi quản lý, sử dụng,… một số trang thiết bị,……… để phục vụ……………………….. Tuy nhiên, tới nay, những trang thiết bị này đã………….. và cần được thay mới/bổ sung,… để có thể đảm bảo ………….. Do vậy, thay mặt Phòng/ban……….., tôi làm công văn………… để kiến nghị với………… về việc……………………………

Điều 1. Mục đích

Kiến nghị với……………. về việc…………………. với số lượng, chất lượng,…. Sau:

1.Số lượng

2.…

Điều 2. Hoàn cảnh, nguyên nhân đưa ra kiến nghị

Điều 3. Nội dung triển khai

1.Quá trình chuẩn bị

2.Quá trình di chuyển

3.Việc sử dụng/quản lý/….

Điều 4.Tổ chức thực hiện

Tôi kính gửi ………… xem xét và chấp nhận kiến nghị trên của chúng tôi, tổ chức thực hiện………….

… ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com