Công văn chấm dứt hợp đồng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chấm dứt hợp đồng


Công văn chấm dứt hợp đồng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có nhu cầu chấm dứt hợp đồng đã giao kết với cá nhân, tổ chức khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN …

PHÒNG HÀNH CHÍNH

______

Số: …/CV-HC

V/v: Đề nghị chấm dứt hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

  ……., ngày  … tháng … năm …

 CÔNG VĂN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện Thành phố Hà Nội

Tên công ty: …………

Địa chỉ: …………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại:  ……………………………………….. Fax: …………………………………….

Đại diện:  ……………………………………   Chức vụ :……………………………………

Mã khách hàng: ………………………………………………………………………………….

Hiện tại Công ty chúng tôi đang sử dụng dịch vụ Internet ………..  của Quý Trung tâm. Tuy nhiên sắp tới vì phải di chuyển địa điểm văn phòng nên chúng tôi muốn ngừng sử dụng các gói dịch vụ Internet đã đăng ký trước đây, bao gồm:

  1. ……………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………………………………………………

Nay chúng tôi kính mong Quý Trung tâm ngừng cung cấp hai gói cước trên cho chúng tôi kể từ ngày …./…../…….

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu: VT,HC.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com