Công văn phản hồi

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn phản hồi


Công văn phản hồi là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi muốn phản hồi lại những thông tin mà cá nhân, tổ chức khác yêu cầu.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

__________

Số: …/CV-…

V/v: Phản hồi, xác minh văn bằng, chứng chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…., ngày … tháng … năm ….

CÔNG VĂN PHẢN HỒI

Kính gửi: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Phản hồi công văn số ……/ …- …. của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên về việc xác nhận 01 giấy chứng nhận tốt nghiệp sau:

Họ và tên:

Sinh ngày:

Quê quán:

Ngành học:

Khóa học:

Hệ đào tạo chính quy:

Năm tốt nghiệp:

Số vào sổ:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xác nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp là hợp lệ, đương sự có tên trong Danh sách công nhận và cấp đại học theo Quyết định số…/… -….-… ngày …/tháng…/năm… của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–  Như trên;

–  Lưu HC, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com