Công văn đề nghị khen thưởng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị khen thưởng

Công văn đề nghị khen thưởng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành khen thưởng cho một cá nhân, nhóm cá nhân, phòng, ban, công ty,…. nhất định nào đó vì đã có những hành động, kết quả,… nhất định.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-…….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

V/v Đề nghị khen thưởng………..

———————-

       Hôm nay, ngày… tháng…. năm….., thay mặt Phòng/ban……………., tôi làm công văn này để kính đề nghị……………… tổ chức khen thưởng…….. cho:

Ông/Bà:……………………………….           Sinh năm:……………………

Chứng minh nhân dân số:……………….. do CA………………. cấp ngày…./…./……

Làm việc tại:…………………………………..

Chức vụ:………………..

(Hoặc:

Phòng/Ban………………………..

Tại………………………………………)

Vì Ông/Bà/Phòng/Ban/….. đã:

……………………………………

(Bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền về việc đề nghị khen thưởng mà bạn đưa ra là hợp lý và hợp pháp)

Phòng/ban chúng tôi kính gửi Công văn ………… tới…………….. để Công ty/Phòng/Ban/…. xem xét và tổ chức khen thưởng đối với……………… vì đã………….. trong thời gian………………….

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Công ty…………….;

– Phòng/Ban/…….;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com