Công văn thay đổi email

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn thay đổi email

Công văn thay đổi email là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để thông báo cho một chủ thể khác việc chủ thể này có sự thay đổi về email.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL LIÊN LẠC

Về việc Thay đổi email của Phòng/Ban/Công ty/…………

——————————————

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã thực hiện việc thay đổi email Công ty/Phòng/Ban/… từ……………….. sang…………………

Vì:

…………………………………

(bạn đưa ra lý do của việc thay đổi trên)

Do vậy, chúng tôi làm Công văn……………… này kính gửi tới Quý công ty/Phòng/Ban/…… để thông báo cho Quý công ty/Phòng/Ban…….. biết và tiến hành sửa đổi thông tin email của chúng tôi, tạo điều kiện để chúng tôi và Quý công ty/Phòng/Ban/…  liên lạc/…. khi cần thiết.

Ngoài ra, nếu nhận được Công văn này, kính đề nghị Quý công ty/Phòng/Ban/… có văn bản trả lời về việc đã nhận được Công văn trước ngày…/…./….. tránh trường hợp chúng tôi gửi Công văn này lần 2 vào ngày…/…./…. để đảm bảo Quý cơ quan/Phòng/Ban/… nắm bắt được thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Công ty/Phòng/Ban……….;

– …;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG/…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com