Đơn đề nghị giám định sức khỏe

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị giám định sức khỏe

Đơn đề nghị giám định sức khỏe là văn bản được cá nhân sử dụng để chủ thể có thẩm quyền tổ chức giám định sức khỏe cho chủ thể này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chính chủ thể đó (ví dụ: tổ chức giám định sức khỏe cho người lao động gặp tai nạn lao động).

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, đơn đề nghị này có thể phải làm theo mẫu mà công ty quy định tại Nội quy, quy chế, các văn bản nội bộ khác của công ty.Trong những trường hợp đơn đề nghị giám định sức khỏe không có mẫu nhất định, bắt buộc người đề nghị phải tuân theo, bạn có thể trình bày đơn theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…….., ngày… tháng… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE

(V/v: Giám định sức khỏe do…………….)

– Căn cứ …

(Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chủ thể làm đơn có thể áp dụng những văn bản phù hợp. Ví dụ, trong trường hợp đề nghị giám định thương tổn do tai nạn lao động thì:

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.)

Kính gửi: – ………………… (Chủ thể tiến hành giám định sức khỏe)

(Tùy từng trường hợp, thông thường là các tổ chức ý tế/ cơ quan chuyên môn

thuộc Bộ công an)

Tên tôi là:………………….. Sinh năm:……………

Chứng minh nhân dân số:……………. Do CA…………….. cấp ngày…/…/…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:……………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………

Là:………………….. (tư cách đưa ra yêu cầu, như: Là đương sự trong vụ án dân sự số….., là người lao động bị tai nạn lao động,…)

Tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………………………

………………………………………………

(Trình bày về sự việc, lý do dẫn tới việc làm đơn)

Căn cứ quy định tại điểm… Khoản…. Điều…… Bộ luật/Luật/Nghị định/…:

“…”

(Trích căn cứ được áp dụng)

Tôi nhận thấy, tôi có quyền đề nghị Quý cơ quan tổ chức giám định sức khỏe cho tôi để tôi có căn cứ thực hiện quyền…………… của mình theo quy định của pháp luật.

Do đó, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện tổ chức giám định sức khỏe cho tôi vào ngày…./…./……/ trong thời gian sớm nhất.

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên hoàn toàn đúng sự thật và sẽ chịu mọi trách nhiệm về những thông tin này.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com