Đơn xin khai nhận di sản thừa kế

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin khai nhận di sản thừa kế


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

ĐƠN XIN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Chúng tôi là chồng và con của ………………., người được hưởng di sản thừa kế theo Di chúc của Cụ ……………………….:

  1. Ông: Bùi …………… (chồng bà Nguyễn …………….) Sinh năm: ……………..

CMND số: ……………………….. do …………………………….. cấp ngày …. /…. /…..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Ông: Bùi ………………… (con bà Nguyễn …………..)           Sinh năm: ……………..

CMND số: ……………………….. do …………………………….. cấp ngày …. /…. /…..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Bà: Bùi …………………… (con bà Nguyễn ………………)    Sinh năm: ……………..

CMND số: ……………………….. do …………………………….. cấp ngày …. /…. /…..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Ông: Bùi ………………….. (con bà Nguyễn ……………….)         Sinh năm: ……………..

CMND số: ……………………….. do …………………………….. cấp ngày …. /…. /…..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Ông: Bùi ………………….. (con bà Nguyễn ……………..)          Sinh năm: ……………..

CMND số: ……………………….. do …………………………….. cấp ngày …. /…. /…..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Bà: Bùi ……………………….. (con bà Nguyễn ……………..)                  Sinh năm: ……………..

CMND số: ……………………….. do …………………………….. cấp ngày …. /…. /…..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi tự nguyện lập Văn bản khai nhận di sản thừa kế này với nội dung như sau:

  • Người để lại di sản:

Cụ Nguyễn Thị ……………… – Nơi thường trú: Số …………………., Phường ……………., Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Trước khi chết, Cụ Nguyễn ……………….. đã để lại di chúc được lập ngày … tháng … năm 198…, có sự xác nhận của Ủy ban nhân dân phường ……………… ngày … tháng …  năm 198….

  • Di sản thừa kế:

Di sản thừa kế Cụ Nguyễn Thị …………… để lại là phần quyền sở hữu, sử dụng nhà đất của Cụ Nguyễn Thị ……………. có địa chỉ tại: Số ……………, phường ………., quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 10107………………….; Hồ sơ gốc số: ………………QĐUB do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày: …/…/…….

  • Người nhận thừa kế.

Những người thừa kế của Cụ Nguyễn Thị ……… theo Di chúc:

1.      Bà Nguyễn ………..

2.      Ông Nguyễn ………..

3.      Bà Nguyễn ……….

4.      Bà Nguyễn …………..

5.      Bà Nguyễn ………….

Ngoài những người có tên nêu trên, Cụ Nguyễn Thị ……….. không để lại di sản cho người nào khác.

  • Nội dung khai nhận di sản thừa kế.

Bằng Văn bản này, chúng tôi:

1.      Bà Nguyễn ………..

2.      Ông Nguyễn ………..

3.      Bà Nguyễn ……….

4.      Bà Nguyễn …………..

5.      Bà Nguyễn ………….

Xin khai nhận phần quyền di sản thừa kế mà chúng tôi được hưởng từ thừa kế của Cụ Nguyễn Thị ………… để lại như mô tả nêu tại Mục II Văn bản này.

Như vậy, sau khi hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế thì toàn bộ phần quyền sở hữu sử dụng nhà đất có địa chỉ tại: Số ……………., Phường ………………., Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 1010………………; Hồ sơ gốc số: …………..QĐUB do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày: …/…/…… sẽ được phân chia ra theo Di chúc và thuộc sở hữu riêng của từng người.

Cam đoan của những người được nhận di sản theo di chúc

Chúng tôi xin cam đoan những điều chúng tôi trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, không khai thiếu, không giấu quyền thừa kế và chúng tôi không có bất cứ hành vi nào vi phạm các quy định của pháp luật về thừa kế dẫn đến việc không được hưởng di sản thừa kế nêu tại Văn bản này. Nếu sau này có người nào khác khiếu kiện về việc bỏ sót hoặc giấu thừa kế hay những nội dung khai trên là sai sự thật dẫn đến việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại hiệu lực của Văn bản này thì chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường toàn bộ mọi thiệt hại cho người thừa kế bị bỏ sót hay các bên thứ ba có liên quan.

Văn bản khai nhận di sản thừa kế do chúng tôi tự nguyện lập, chúng tôi công nhận đã hiểu rõ các quy định pháp luật về thừa kế, hôn nhân gia đình, nhận thức được trách nhiệm của mình khi lập và ký/điểm chỉ vào Văn bản này. Chúng tôi đã tự đọc và nghe đọc lại toàn bộ nội dung Văn bản này, hiểu rõ nội dung, đồng ý và ký tên/điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ

(ký, ghi rõ họ tên, điểm chỉ)

 


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com