Hợp đồng thuê xưởng

Mẫu Hợp đồng thuê xưởng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ XƯỞNG

( Số:………/HĐTX -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ…….;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên;

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Bên cho thuê ( Bên B):

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng thuê xưởng với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên B đồng ý cho bên A thuê xưởng  tại số:…đường….phường….quận…. với mục đích thuê lâu dài để sản xuất, buôn bán nội thất.

Thông tin xưởng cho thuê:

– Nhà xưởng theo tiêu chuẩn công nghiệp, mái tôn chống nóng.

– Khuôn viên rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát.

– Diện tích xưởng: …………..m2

– Số tầng:……………………..tầng

– Các thiết bị có sẵn ở xưởng:……………..

– Pháp lý cho thuê đầy đủ, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn.

……

Bên A cùng bên B tiến hành xác thực thông tin mà bên B đã đưa ra. Hai bên đồng ý cùng nhau thiết lập hợp đồng thuê xưởng.

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào ngày…/…/…. bên B sẽ tiến hành bàn giao xưởng và bên A phải có mặt để nhận bàn giao.

Thời gian thực hiện được tính từ ngày nhận bàn giao đến khi hết hạn hợp đồng trong vòng 05 năm như hai bên đã thỏa thuận.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A:

 • Bên A có quyền yêu cầu bên B phải thực hiện việc giao xưởng đúng thời gian, đúng hiện trạng xưởng như ban đầu hai bên đã thống nhất.
 • Bên A quyền yêu cầu bên B sữa chữa, thay đổi một số vật dụng trong xưởng đã hư hỏng hoặc không sử dụng được.
 • Bên A có nghĩa vụ bảo quản các vật dụng, sử dụng và giữ gìn vệ sinh xưởng hàng sạch sẽ.
 • Bên A phải đảm bảo việc kinh doanh của mình là hợp pháp, có đầy đủ giấy phép kinh doanh và sử dụng đúng mục đích.
 • Bên A phải hoàn tất việc thanh toán cho bên B số tiền cọc và tiền thuê xưởng hàng tháng đúng hạn nếu chậm phải báo trước cho bên B và được bên B đồng ý.
 • …………..

Quyền và nghĩa vụ của bên B:

 • Bên B có quyền kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu bên A sử dụng đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bên B có quyền nhận đủ các khoản chi phí theo quy định của hợp đồng.
 • Bên B có nghĩa vụ đảm bảo quầy sẽ không có tranh chấp với bên thứ 3 trong quá trình bên A thuê xưởng.
 • Bên B có nghĩa vụ sữa chữa, thay đổi vật dụng ở xưởng nếu bị hư hỏng trước khi bên A sử dụng.
 • Bên B có nghĩa vụ hỗ trợ và cung cấp các thông tin chính xác cho bên A để hoàn tất các thủ tục kinh doanh hợp pháp với cơ quan.
 • ………………

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí:

Tiền thuê hàng tháng:……VNĐ/tháng. ( Số tiền bằng chữ:………..)

Tiền cọc:…..VNĐ. ( Số tiền bằng chữ:……………………………..)

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ tiến hành thanh toán cho bên B bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được nhưng phải thông báo cho bên B.

Trong trường hợp chuyển khoản thì sẽ chuyển vào:

 • Tên chủ tài khoản:……………………………………………………………
 • Số tài khoản :…………………………………………………………………
 • Tại ngân hàng:………………………………………………………………..

Bên A thanh toán tiền thuê cho bên B 02 tháng/ lần.

Điều 5: Phạt vi phạm

– Các bên sẽ có trách nhiệm giao và nhận xưởng theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Trong trường hợp bên A hoặc bên B không giao, nhận xưởng đúng thời gian sẽ phải báo cho bên còn lại về việc thay đổi thời gian sang hôm khác nhưng phải được sự đồng ý của bên đó. Nếu tự ý không nhận xưởng đúng thời gian sẽ bị phạt vi phạm tương đương với số ngày chậm:…..VNĐ/ngày.

– Trong quá trình thuê, nếu bên A sử dụng việc thuê không đúng mục đích hoặc cố ý phá hoại tài trong quầy sẽ phải bồi thường cho bên B :….VNĐ  tương ứng với thiệt hại mà bên B phải chịu.

– Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

 • Bên A vẫn phải thanh toán số tiền đã thuê đồng thời phải chịu thêm mức bồi thường mà bên B bị ảnh hưởng và không được trả lại cọc.
 • Bên B phải chi trả lại tiền thuê trong tháng hủy hợp đồng mà bên A đã đóng, trả lại số tiền cọc và bồi thường mức thiệt hại mà bên B phải chịu.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không thể hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm và chịu mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt vào ngày…./…./….. khi bên A và bên B đã hết thời hạn thuê xưởng trong thời hạn là 05 năm,kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trong trường hợp bất khả kháng mà một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Ngoài ra, khi hết hạn hợp đồng nếu bên A có nhu cầu thuê xưởng để tiếp tục việc kinh doanh thì có thể thương lượng bên B để gia hạn hợp đồng.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

 • Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng cho thuê xưởng . Tức là ngày…/…/…. Đến hết thời hạn 05 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 • Hợp đồng sẽ gồm 05 trang, được lập thành 02 bản mỗi bên sẽ giữ một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.
 • Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê phòng thí nghiệm các bên sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

      Đại diện bên A                                                                     Đại diện bên B

    ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                        ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com