Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ

Đơn đề nghị hỗ trợ là văn bản được cá nhân, tổ chức, cơ quan sử dụng để đề nghị một chủ thể khác thực hiện các hành động nhằm hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức, cơ quan này trong một số công việc nhất định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ thể này.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…... , ngày …  tháng … năm 2018

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(V/v: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội )

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã…………………

            – Căn cứ Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Tên tôi là: …………………………………  Sinh ngày: …/…/…… Giới tính: ….

Chứng minh nhân dân số: ……………. Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp: ………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………….   Email: ………………………………………

Tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………………

(Ví dụ: Tôi năm nay đã …… tuổi, thuộc đối tượng người cao tuổi của xã….. huyện….. tỉnh……., không có con cái chăm sóc và gia đình tôi thuộc hộ nghèo của xã…. huyện……. tỉnh…………. vào năm…..

Tôi được biết theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì:

Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

5.Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

…”

Điều 6 Nghị định 136/2013/NĐ-CP về mức trợ cấp xã hội hàng tháng:

“Điều 6. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng

1.Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng theo quy định sau đây:

i)Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định này từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi;

k)Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định này từ đủ 80 tuổi trở lên;

2.Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức theo hệ số khác nhau quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. …”

Do đó, tôi viết đơn này kính đề nghị Quý cơ quan thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, để tôi được nhận mức trợ cấp hàng tháng theo quy định trên.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com