Công văn liên hệ công tác

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn liên hệ công tác


Công văn liên hệ công tác là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức muốn liên hệ công tác cho một cá nhân nào đó trước chuyến công tác.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

__________

Số: … /CV-…

V/v: liên hệ công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức……………………………………..

Thực hiện kế hoạch ……………, cơ quan, tổ chức ………… cử ông/bà …………………….…

Chức vụ: ………………………………………………

Đến  cơ quan, tổ chức ………………………………………………

Để thực hiện nhiệm vụ………………………………………….

Trong thời gian từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ để ông, bà ………………..….. hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com