ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ [1]

(DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC)

Kính gửi: Công ty ……………………………………………………………….[2]

Tôi tên: …………………………………………….. sinh năm:…………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………..do: ………………. …………………………………..

cấp ngày……..tháng………năm…………………………..

Địa chỉ  thường trú :………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú :……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Và vợ/chồng (nếu có):…………………………. ………………………………………………

Nguyên trước đây, căn nhà số:  ……………. đường……………………………………..

phường……………………………………………… quận……………………………………….

do Ông (Bà):………………………đứng tên ký hợp đồng thuê nhà số …….,

ngày…..tháng…….năm……… với Công ty …………………………………2

Đến ngày…….. tháng ……. năm …… Ông (Bà): ………………………………

không sử dụng nữa đã chuyển nhượng lại cho tôi tiếp tục sử dụng.

Nay tôi làm đơn này đề nghị Công ty ……………………………………….……..2

cho tôi được ký hợp đồng thuê căn nhà số:…………………………………………………

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành theo đúng các điều khoản được ký kết trong hợp đồng thuê nhà và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Gửi kèm: [3]                       TP. Hồ Chí Minh, ngày …….tháng….. năm……

                                                               Người làm đơn

                                                               (Ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố tùy theo đơn vị được giao quản lý căn nhà đó

[3] Gửi kèm các giấy tờ liên quan đến việc thuê căn nhà trên


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com