Đơn xin thuê đất

Mẫu Đơn xin thuê đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Kính gửi:     Thủ tướng Chính phủ:

UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương)

 (Trích lục bản đồ địa chính khu đất)
 1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:………………………………………………………
 2. Quyết định (giấy phép) thành lập:………………………………………………………………..
 3. Địa chỉ:………………………………………………………….. Điện thoại:………………………..
 4. Vị trí khu đất xin thuê:………………………………………………………………………………..
 5. Diện tích thuê:…………………………………………………………………………………………..
 6. Thời hạn thuê:……………………………………………………………………………………………
 7. Mục đích sử dụng:……………………………………………………………………………………..
 8. Cam kết:
 • Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
 • Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn;
 • Các cam kết khác (nếu có)…

Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất

(Ký và ghi rõ họ tên)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com