Đơn yêu cầu phong tỏa tài sản

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu phong tỏa tài sản

Đơn yêu cầu phong tỏa tài sản là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghỉ chủ thể có thẩm quyền thực hiện việc phong tỏa tài sản của một chủ thể khác (thường là chủ thể có nghĩa vụ về tài sản).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU PHONG TỎA TÀI SẢN

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

(Hoặc Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;)

– Căn cứ………….

Kính gửi: – Hội đồng xét xử…………….. (tại phiên tòa)

Hoặc:

– Ông:………………….. – Thẩm phán………….

Họ và tên:………………. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……….. cấp ngày…./…./……

Địa chỉ thường trú:………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(Trình bày về các sự việc xảy ra khiến bạn làm đơn yêu cầu)

Căn cứ Khoản 11 Điều 114 Bộ luật tố tụng dân sự quy định thì “Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ cũng là một trong cá biện pháp khẩn cấp tạm thời” được áp dụng để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

Theo quy định tại Điều 126 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 126. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ

Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người có nghĩa vụ có tài sản và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

Tôi nhận thấy, tôi có quyền yêu cầu ……………….. (Thẩm phán…/Hội đồng xét xử…) áp dụng biện pháp Phong tỏa tài sản theo quy định tại Điều 126 Bộ luật tố tụng dân sự với

Ông:……………………….. Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……….. cấp ngày…./…./……

Địa chỉ thường trú:………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………..

Là:……………………. (ví dụ: bị đơn trong vụ án dân sự được Quý Tòa thụ lý theo Quyết định……….)

Do, Ông……………. đã có hành vi/dấu hiệu/…….. (hành vi vi phạm của chủ thể/lý do dẫn đến việc bạn yêu cầu, ví dụ, người này có hành vi tẩu tán tài sản,… )

Vậy nên tôi làm đơn này để kính đề nghị ……………… xem xét, ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ để đảm bảo cho việc giải quyết/thi hành án của Ông…………./…… (đưa ra mục đích bạn hướng tới khi đưa ra yêu cầu Phong tỏa tài sản).

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin trên là sai theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Xem thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com