Đơn yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm theo thủ tục tố tụng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm theo thủ tục tố tụng

Đơn yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ theo quy định của pháp luật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM

(V/v: Yêu cầu kháng nghị Giám đốc thẩm vụ án………………..) 

Kính gửi: – Tòa án nhân dân cấp cao………..

– Ông…………………… – Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao……..

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền như Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao/tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

– Căn cứ Bộ luật tố tụng ………..;

– Căn cứ……

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Là:……………….. (tư cách làm đơn của bạn, như đương sự trong vụ án…… được Tòa án nhân dân…… giải quyết theo Quyết định/Bản án số…………………. ngày…./…../…… giữa tôi và:

Anh/Chị:………………………………….. Sinh năm:…………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

…………………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn yêu cầu chủ thể có thẩm quyền xem xét lại Bản án/Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm)

Căn cứ điểm…. Khoản…. Điều…. Bộ luật tố tụng ….. quy định:

“…” (Trích quy định của pháp luật chứng minh trong trường hợp của bạn, bạn có quyền đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét lại bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật, cũng như việc đề nghị này là có căn cứ, ví dụ:

Căn cứ Điều 326 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

Điều 326. Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

1.Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:

a)Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;

b)Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;

c)Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

2.Người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của Bộ luật này kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và có đơn đề nghị theo quy định tại Điều 328 của Bộ luật này hoặc có thông báo, kiến nghị theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 327 của Bộ luật này; trường hợp xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba thì không cần phải có đơn đề nghị.”)

Do vậy, tôi làm đơn này, để kính đề nghị Quý tòa tiến hành xem xét trường hợp trên của tôi và thực hiện:

1./…………;

2./…………. (đưa ra các yêu cầu của bạn, nếu có)

Tôi xin gửi kèm theo đơn này:

1./………..;

2./……….. (Liệt kê các văn bản, chứng cứ mà bạn gửi kèm theo)

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý tòa xem xét và chấp nhận các đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com