Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng đồ uống

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng đồ uống


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ……

HƠP ĐỒNG CHUYỂN CỬA HÀNG ĐỒ UỐNG

(Tại địa chỉ ………………)

Căn cứ Luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ vào nhu cầu, khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, chúng tôi làm hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng đồ uống và toàn bộ công nghệ chế biến đang sử dụng tại quán có địa chỉ …………… phường ………… quận ………….. thành phố Hồ Chí Minh.

Bên A: Ông/Bà ……………..

Sinh ngày: ………../1988

CMND số: ……………………… cấp ngày ………………….. tại…………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: Ông/Bà ……………..

Sinh ngày: ……………/1975

CMND số: ……………………… cấp ngày ………………….. tại…………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đồng ý chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cửa hàng đồ uống và toàn bộ công nghệ chế biến đang sử dụng tại quán có tên ………….. với những nội dung thỏa thuận như sau:

Điều 1: Cửa hàng chuyển nhượng

Cửa hàng được chuyển nhượng là cửa hàng đồ uống có tên …. được Bên A sáng tạo ra/nhượng quyền thương hiệu từ ……………

Nay Bên A do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh nên đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ cho Bên B.

Điều 2: Giá cả chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng là: ……………VNĐ (Bằng chữ: …………..đồng)

Chi phí này đã bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất bên trong cửa hàng và giá chuyển nhượng công nghệ, ngoài ra không còn chi phí phát sinh nào khác.

Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí nếu có.

Hình thức thanh toán: thanh toán 01 lần bằng tiền mặt ngay khi Bên A chuyển giao và Bên B nhận chuyển giao cửa hàng.

Điều 3: Cam kết của các bên khi chuyển nhượng

  • Bên A cam kết:

Cửa hàng thuộc sở hữu của 1 mình Bên A, không có tranh chấp hay đang trong một giao dịch nào khác;

Trung thực, chính xác với toàn bộ thông tin mình đưa ra và đảm bảo chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có phát sinh;

Bàn giao toàn bộ cho Bên B đầy đủ các thông tin kinh doanh về cửa hàng tại thời điểm hiện tại, không được che giấu, làm sai lệch thông tin.

  • Bên B cam kết:

Tự chịu trách nhiệm với các hoạt động của cửa hàng sau khi nhận bàn giao;

Thanh toán đầy đủ chi phí cho Bên A theo đúng như thỏa thuận.

Điều 4: Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên có các quyền như quy định của pháp luật Dân sự có hiệu lực tại thời điểm ký kết.

Nếu bất kỳ bên nào phát hiện có sự gian dối trong thỏa thuận, bên đó có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.

Khi có tranh chấp các bên ưu tiên hòa giải, thương lượng. Nếu không thể thỏa thuận, thì một bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay từ ngày ký …../…./…..

2. Hợp đồng hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc 2 bên có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

3. Hợp đồng này được lập bằng tiếng Việt, gồm … trang, thành 02 bản, có giá trị pháp lý như  nhau, Bên A và Bên B mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

Các bên đã đọc lại, đồng ý và ký tên xác nhận bên dưới./.

Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm …..

BÊN A                                     BÊN B


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com