Mẫu Danh sách cá nhân được cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu số 8a/BC/CCHC

Danh sách cá nhân được cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

 

………..[1]……….

 

 
   

 
Số:         /         -….[2]…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   ……[3]……., ngày      tháng      năm  20….

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

 

TT Họ tên cá nhân được cấp CCHN Dược Chứng minh nhân dân Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn Chứng chỉ hành nghề
  Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp Nơi cấp   Tên văn bằng Năm cấp Nơi cấp * Số Ngày cấp Ngày cấp lại lần 1, lần 2 Thu hồi, tước quyền
                           

…../ngày    tháng  năm

Thủ trưởng đơn vị

*  Tên cơ sở đào tạo

[1] Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

[2] Chữ viết tắt tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

[3] Địa danh

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com