Mẫu Phương án hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán

Phụ lục VI              

MẪU PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210 /2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Công ty….)

 

Phần I. Khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và khả năng thành lập mới công ty chứng khoán (chỉ áp dụng đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán)

 1. Tổng quan về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và những ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 2. Tổng quan về thị trường chứng khoán và khả năng tham gia của một công ty chứng khoán mới thành lập
 3. Tổng quan về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam
 4. Đánh giá khả năng gia nhập thị trường của một công ty chứng khoán mới thành lập
 5. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập vào hoạt động công ty chứng khoán

 

Phần II.  Giới thiệu về công ty chứng khoán

 1. Giới thiệu tổng thể
 2. Tên Công ty:……….
 3. Vốn điều lệ:……….
 4. Nghiệp vụ kinh doanh
 5. Tổ chức bộ máy của công ty chứng khoán
 6. Sơ đồ tổ chức bộ máy
 7. Giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy
 8. Định hướng phát triển theo giai đoạn

 

Phần III. Phương án hoạt động kinh doanh

 1. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của công ty
 2. Phân tích cạnh tranh

III.            Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty chứng khoán

 1. Các hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán.
 2. Kế hoạch Marketing
 3. Phương án đầu tư cơ sở vật chất

 

Phần V. Phương án tài chính

 1. Cơ sở phân tích
 2. Phương án huy động và sử dụng vốn

III. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu

 1. Phương án tài chính khác

 

Phần VI. Kết luận

 

 

Phụ lục đính kèm:

-Quy trình nghiệp vụ

– Quy trình kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro

(liệt kê cụ thể)

1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:

TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Đối với công ty chứng khoán đã được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Đại diện hợp pháp của công ty

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com