Công chức nhà nước tự thành lập doanh nghiệp là vi phạm? 2023

Quy định về việc công chức không được tự thành lập doanh nghiệp là một trong những quy định trong nội quy quy chế của cơ quan, tổ chức. Do đó nếu không tuân thủ quy định này sẽ vi phạm kỷ luật và chịu trách nhiệm kỷ luật.

Câu hỏi:

Theo quy định của luật Doanh nghiệp công chức, viên chức không được thành lập doanh nghiệp. Vậy nếu Công chức nhà nước tự thành lập doanh nghiệp là vi phạm?

B. Kỷ luật

C. Nội quy lao động

D. Quy tắc an toàn lao động

Đáp án đúng là đáp án B. Công chức nhà nước tự thành lập doanh nghiệp là vi phạm Kỷ luật

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng

Kỷ luật là quy tắc xử sự chung do cơ quan, tổ chức đặt ra và những cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức đó phải tuân thủ, thực hiện theo nhằm tạo ra sự thống nhất để công việc, kết quả học tập… đạt chất lượng, hiệu quả cao

Trách nhiệm kỷ luật là trách nhiệm pháp lí áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức do vi phạm kỉ luật, vi phạm quy tắc hay nghĩa vụ trong hoạt động công vụ hoặc vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định:

“1. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.”

Quy định về việc công chức không được tự thành lập doanh nghiệp là một trong những quy định trong nội quy quy chế của cơ quan, tổ chức. Do đó nếu không tuân thủ quy định này sẽ vi phạm kỷ luật và chịu trách nhiệm kỷ luật.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Công chức nhà nước tự thành lập doanh nghiệp là vi phạm hành chính là đáp án chưa chính xác. Bởi vì “Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”. Đối với hành vi thành lập doanh nghiệp của công chức là vi phạm kỷ luật và phải chịu trách nhiệm kỷ luật.

+ Phương án C: Công chức nhà nước tự thành lập doanh nghiệp là vi phạm Nội quy lao động là đáp án chưa chính xác bởi vì nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về các hành vi kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất. Đối với hành vi thành lập doanh nghiệp của công chức là vi phạm kỷ luật có tính đầy đủ và chính xác hơn vi phạm nội quy.

+ Phương án D: Công chức nhà nước tự thành lập doanh nghiệp là vi phạm Quy tắc an toàn lao động là đáp án hoàn toàn sai. Vì thành lập doanh nghiệp không liên quan đến an toàn lao động lao động.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án B. Công chức nhà nước tự thành lập doanh nghiệp là vi phạm Kỷ luật

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com