Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài của Sở

MẪU SỐ 10. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 10. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

UBND TỈNH,TP ……………………….

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

SỐ:        /BC

,………..ngày         tháng      năm     

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM ……………. (HOẶC NĂM …………)

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

Số TT TÊN ĐƠN VỊ Tổng số LĐ (bao gồm LĐ nước ngoài và LĐ Việt Nam) Tổng số LĐ nước ngoài Hình thức làm việc của người nước ngoài Trình độ Chức danh Mức lương bình quân (USD) Cấp giấy phép Thời hạn giao kết HĐLĐ Số người gia hạn HĐLĐ Quản lý GPLĐ
Số LĐ làm việc theo HĐLĐ Số LĐ làm việc theo hợp đồng (không phải HĐLĐ) Số LĐ di chuyển nội bộ doanh nghiệp Số LĐ chào bán dịch vụ Số LĐ làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam khác Có chứng chỉ chuyên môn tay nghề Nghệ nhân, nghề truyền thống TGĐ, PTGĐ, GĐ, PGĐ Kỹ thuật quản lý Khác Không thuộc diện cấp GPLĐ Đã cấp GPLĐ Chưa cấp GPLĐ Dưới 1 năm Từ 1- 3 năm GPLĐ hết thời hạn Chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn GPLĐ bị cơ quan NN thu hồi khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
I

A

1

2

 

B

 

C

 

II

1

Trong KCN, KCX, KCNC

KCN, CX, CNC …

Công ty

Công ty …

 

KCN, CX, CNC …

 

 

Ngoài KCN, KCX, CNC

Công ty

 

                                               
  Tổng cộng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 

Ghi chú: 4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu …

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com