Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

MẪU SỐ 4. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 4. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

TÊN ĐƠN VỊ

……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
SỐ:
V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

………….., ngày    tháng      năm

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp, tổ chức: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:…………………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ………………………………………………. Ngày cấp: …………………………….

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ………………………………………………………………………..

Đề nghị: …………………………………………………………………………  cấp giấy phép lao động

cho: …………………………………………………………………………………………………………….

Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: …………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………………………

Chức danh công việc: ………………………………………………………………………………………

Thời gian làm việc từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../……………………………………

Lý do ông (bà) ……………………….. làm việc tại Việt Nam: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu ……

Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com