Mẫu Sổ theo dõi chỗ làm việc trống

Mẫu số 03c: MẪU SỔ THEO DÕI CHỖ LÀM VIỆC TRỐNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Mẫu số 03c ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

MẪU SỔ THEO DÕI CHỖ LÀM VIỆC TRỐNG

Ngày, tháng, năm STT Thông tin chỗ làm trống Yêu cầu Ghi chú
Mã số công việc

(1)

Vị trí làm việc trống Nguồn thu nhập (2) Số lượng (3) Tên doanh nghiệp Địa chỉ liên hệ Địa điểm làm việc Mức lương Chế độ khác (4) Trình độ chuyên môn, tay nghề Trình độ ngoại ngữ, tin học Thời hạn tuyển Yêu cầu khác (nếu có) (5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ngày… 1                            
2                            
                           
Cộng…                              
Ngày… 1                            
2                            
                           
Cộng                              
…….                              
………                              
Cộng trong tháng:                              

(1) Mã số công việc: Trung tâm/Doanh nghiệp đặt mã số công việc để tiện theo dõi.

(2) Nguồn thu nhập: Doanh nghiệp yêu cầu cung ứng, trung tâm tự khai thác (từ các nguồn thông tin đại chúng, do liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp…)

(3) Số lượng: Đối với các chỗ làm trống cùng vị trí công việc nhưng thông tin, yêu cầu khác nhau thì tổng hợp theo hai dòng khác nhau;

(4) Chế độ khác: Các chế độ về bảo hiểm xã hội, thưởng làm thêm giờ, lễ, Tết….

(5) Yêu cầu khác: Yêu cầu về tuổi, giới tính, sức khoẻ, hộ khẩu,…

Cuối mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi quý (hoặc 6 tháng), mỗi năm tiến hành tổng hợp các chỉ tiêu đã ghi trong sổ theo dõi.

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com