Đơn xin được ưu đãi giáo dục

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin được ưu đãi giáo dục

Đơn xin được ưu đãi giáo dục là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị với chủ thể có thẩm quyền, đề nghị chủ thể này xem xét, chấp nhận cho cá nhân, tổ chức làm đơn được hưởng ưu đãi giáo dục.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN ĐƯỢC ƯU ĐÃI GIÁO DỤC

(V/v: Xin được hưởng chế độ…………….. trong giáo dục đào tạo)

Kính gửi: – Trường…………………………

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền khác như Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng lao động- thương binh và xã hội (trong trường hợp xin xác nhận),…)

– Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 59/2014/NĐ-CP;

– Căn cứ……..

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là đối tượng hưởng chính sách…………………….., cụ thể:

……………………………………

……………………………………

(Bạn đưa ra những căn cứ chứng minh bạn là đối tượng được hưởng chính sách trên, đó là các thông tin về chính sách bạn được hưởng cùng căn cứ của việc hưởng chính sách như thông tin về giấy chứng nhận, các thông tin liên quan,…)

Căn cứ điểm….. Khoản…. Điều….. Luật/Nghị định/….. quy định:

“…” (Trích căn cứ pháp luật mà bạn sử dụng tương ứng với từng trường hợp cụ thể của bạn)

Tôi nhận thấy, bản thân mình có quyền đề nghị Quý trường:

1./…..

2./……. (Liệt kê các đề nghị của bạn, nếu có)

Vậy nên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý trường xem xét vấn đề mà tôi đã nêu trên, đáp ứng các đề nghị mà tôi đã đưa ra trên đây, để tôi có thể được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục.

Tôi xin cam đoan với Quý trường những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh những thông tin tôi đưa trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn này Giấy xác nhận………………. và những tài liệu, văn bản sau:……………..

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com