Văn bản Thông báo xử phạt

Thông báo xử phạt : văn bản nội bộ công ty thông báo tới phòng ban , nhân viên có liên quan về việc xử phạt nhân viên trong công ty đó,……

Mẫu Văn bản Thông báo xử phạt


CÔNG TY ….

Số : … / …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

THÔNG BÁO XỬ PHẠT

CÔNG TY/TÊN CƠ QUAN RA VĂN BẢN ………

Căn cứ Quy chế nhân sự Công ty …. ;

Căn cứ vào đề xuất của Ông / bà ……… – Trưởng bộ phận …. ;

Căn cứ vào nội dung cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật đối với Ông / bà …. ngày …/…/… của Hội đồng kỷ luật ;

THÔNG BÁO:

Điều 1 . Điều chuyển Ông / bà … sang vị trí … cùng Công ty . Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến vị trí Nhân viên … của Ông / bà … yêu cầu bàn giao đầy đủ tới …

Điều 2 . Ông / bà … sẽ chịu sự giám sát và đánh giá của … trong thời gian thử việc … tháng tại vị trí mới . Trong thời gian trên , Ông / bà … có bất cứ vi phạm gì , Công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với Ông / bà … ngay tại bất kỳ thời điểm nào

Điều 3 . Mức lương : Ông / bà … sẽ nhận mức lương bằng … % số lương chính thức … trong thời gian … tháng trên .

Điều 4 . Đề nghị cá nhân , bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Thông báo này .

Điều 5 . Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận :

 

–         ….

–         ….

–         Lưu HS , HC

CÔNG TY ……..

GIÁM ĐỐC

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com