Đơn xin nghỉ giãn hợp đồng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin nghỉ giãn hợp đồng

Đơn xin nghỉ giãn hợp đồng là văn bản được cá nhân người lao động sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền- người sử dụng lao động xem xét và đồng ý cho cá nhân người lao động này nghỉ tạm thời trong thời gian đang thực hiện hợp đồng vì một lý do nhất định hợp lý.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ GIÃN HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: – Công ty……………….

– Ban Giám đốc công ty……………..

– Ông……………… – (Tổng) Giám đốc công ty……………..

 (Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác trong từng trường hợp cụ thể)

– Căn cứ  Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số…………….. ngày…./…./……. Giữa……….. và……….;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

Xin trình bày với Quý công ty/Ông/bà sự việc như sau:

Tôi là:……………… (tư cách làm đơn, ví dụ: là người lao động của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số…………… ngày…/…./……..

Thời gian bắt đầu làm việc:……………….

Hiện đang làm việc tại: Phòng/Ban……………………… Văn Phòng/Chi nhánh/Trụ sở công ty

Chức vụ:…………………………

……………………………………………

……………………………………………

(Bạn trình bày cụ thể lý do, hoàn cảnh dẫn đến việc bạn làm đơn xin nghỉ giãn hợp đồng, đó có thể là lý do về sức khỏe, lý do gia đình,… hay bạn có nhu cầu muốn nâng cao năng lực chuyên môn nên tham gia một khóa học nào đó,…)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý công ty/Ông/Bà xem xét và đồng ý cho tôi được tạm nghỉ/hoãn thời gian thực hiện hợp đồng số……………. ngày…/…./….. mà tôi đã ký kết với Quý công ty/Ông/Bà.

Cụ thể là lùi lịch làm việc từ ngày…./…../….. đến hết ngày…/…/….. sang từ ngày…./…./….. đến hết ngày…./…./……

Tôi xin cam đoan với Ông/Bà/Quý công ty những thông tin trên là chính xác. Kính mong Quý công ty/Ông/Bà xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi:………….. (bạn ghi rõ số lượng, tình trạng văn bản, tài liệu gửi kèm, nếu có)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com