Thông báo bảo trì hệ thống máy tính

Thông báo bảo trì là văn bản của tổ chức (thường là cấp trên) thông báo đến cấp dưới việc bảo trì hệ thống máy tính trong công ty, cơ quan; Cũng có thể là thông báo của tổ chức dạy học trực tuyến gửi đến các phụ huynh.học sinh về việc bảo trì hệ thống máy tính phục vụ cho nhu cầu học tập……..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo bảo trì hệ thống máy tính

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY TÍNH

Vv: Bảo trì hệ thống dạy học trực tuyến

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là các học viên/phụ huynh học sinh/……..)

Theo lịch bảo trì định kì năm học ….-….. của trung tâm Tiếng Anh trực tuyến ……….., trưởng phòng kĩ thuật xin thông báo tới quý phụ huynh và học sinh để quý phụ huynh và học sinh có thể nắm được thông tin: ngày …./…/… đến ngày…/…/…, trung tâm Tiếng Anh sẽ bảo trì hệ thống trong vòng 3 ngày và các ngày học này sẽ không tính vào thời gian học của học viên.

Ngày …/…/…. các lớp học sẽ hoạt động lại bình thường. Nếu có bất cứ vấn đề gì khó khăn hoặc cần trao đổi thêm, phụ huynh có thể chủ động báo cô giáo chủ nhiệm lớp học trực tuyến để cô giáo hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:– Như trên

 

-VT; VP

TM BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com