Thông báo cấm đốt pháo

Thông báo cấm đốt pháo là văn bản của tổ chức ban hành với nội dung đưa ra thông báo về việc cấm đốt pháo trong dịp/ giai đoạn nào đó nhằm thực hiện công việc hoặc một mục đích cụ thể, dưới đây là một ví dụ:

Mẫu Thông báo cấm đốt pháo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB – UBND

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO CẤM ĐỐT PHÁO

Về việc cấm đốt pháo

Căn cứ Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT);

Căn cứ Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo;

Căn cứ Kế hoạch số:…./KH-… Kế hoạch Phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán………….. năm…..;

Căn cứ Chỉ thị số:…../ CT-… Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh……

Trong giai đoạn từ năm…… đến năm…… trên địa bàn huyện……………..đã xảy ra ……. Vụ đốt pháo trái quy định pháp luật làm chết…………. người; bị thương……………….người.

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho toàn thể nhân dân trong dịp…………………………..  Uỷ ban nhân dân thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện…………. về việc cấm đốt pháo trong dịp………………………….

Bất kì cá nhân/ tổ chức nào bị phát hiện đốt pháo sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện……. ban hành thông báo này để toàn bộ nhân dân được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Đài phát thanh huyện(để truyền tin);

 

– Uỷ ban nhân dân các xã…..(để biết và t/h);

– Các đơn vị có liên quan(để phối hợp t/h)

– Lưu VT; VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com