Thông báo khai trương

Thông báo khai trương là văn bản của cá nhân hoặc tổ chức có hoạt động thương mại thông báo đến các khách hàng và đối tác làm ăn về việc ra mắt và khai trương cơ sở, chi nhánh, cửa hàng mới…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo khai trương chi nhánh mới

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH MỚI

Vv: Khai trương chi nhánh mới của công ty

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là khách hàng, đối tác kinh doanh, các nhân viên trong công ty…)

Căn cứ quyết định số…/QĐ-HĐTV ngày…tháng…năm…của Hội đồng thành viên công ty……….. về việc thành lập chi nhánh mới.

Công ty ……………đi vào hoạt động từ năm…….. .  Đến nay, công ty đã có tổng cộng …….chi nhánh trên địa bàn toàn thành phố. Nhận thấy đang có lợi thế về thị trường cũng như lượng khách hàng tiềm năng, Hội đồng thành viên công ty đã thống nhất và đưa ra quyết định thành lập chi nhánh thứ………….. của công ty.

Hội đồng thành viên thông báo đến các nhân viên, khách hàng và các đối tác kinh doanh việc khai trương chi nhánh mới như sau:

  1. Địa điểm chi nhánh thứ……..: ………………..
  2. Trưởng chi nhánh: …………..
  3. Số điện thoại: ……….
  4. Thời gian khai trương: ………….. ngày…tháng….năm….

Hội đồng quản trị thông báo đến……………………..để biết và cập nhật thông tin về chi nhánh mới của công ty. Các chi nhánh khác vẫn giữ nguyên thông tin như cũ.

Trân trọng!

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com