Mẫu Văn bản kê khai người phụ thuộc

Kê khai người phụ thuộc là văn bản của cá nhân, nội dung của văn bản là liệt kê danh sách những người sống phụ thuộc vào cá nhân đó, văn bản này được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để cá nhân thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình ,cụ thể như sau:

Mẫu Kê khai người phụ thuộc

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

VĂN BẢN KÊ KHAI NGƯỜI PHỤ THUỘC

Thông tin về người kê khai 

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh:…………………

CMND số:…………………… Ngày cấp:……………… Nơi cấp:…………………….

Chức vụ: ………………………… Đơn vị công tác: …………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Stt Họ và tên Thông tin Giấy tờ chứng minh
1. Con đẻ      
2. Em gái ruột      
……      

Tôi xin cam đoan mọi thông tin về danh sách những người phụ thuộc trong bản kê khai là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com