Mẫu Công văn xin ưu đãi thuế

Công văn xin ưu đãi thuế là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đưa ra đề nghị được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật hoặc một số lý do hợp lý, hợp pháp nào đó với chủ thể có thẩm quyền.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn xin ưu đãi thuế

CÔNG TY………PHÒNG/BAN…..

 

———

Số:……/CV-…..

Về việc xin ưu đãi thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN XIN ƯU ĐÃI VỀ THUẾ

Kính gửi: Chi cục thuế………….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

       Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi chúng tôi được Sở Kế hoạch và đầu tư…………. cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số…………… và ngày…/…../…… Công ty chúng tôi chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành/nghề…./ Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên.

Ngày…/…../……, Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Chính phủ/Bộ…….. có ban hành Luật/Nghị định/Thông tư/…… số…….. về…………….., trong đó có quy định sau:

“…” (Phần này bạn trích quy định mà bạn sử dụng để cho rằng trường hợp của bạn được hưởng ưu đãi thuế)

Mà hiện nay, công ty chúng tôi đang hoạt động trong lĩnh vực………………………

Với số lao động là:…………… người lao động, trong đó có:

…… Người lao động nữ;

…… Người lao động nam;

……. Người lao động cao tuổi;

….

Theo đó, Công ty chúng tôi là đối tượng được hưởng ưu đãi thuế………….. theo quy định tại điểm…. Khoản…. Điều….. Luật/Nghị định/Thông tư/…..

Vậy nên công ty chúng tôi làm đơn này để trình bày sự việc trên với Quý cơ quan đồng thời đề nghị được hưởng ưu đãi thuế……………….. trong giai đoạn từ ngày… tháng….  năm……. đến…………………. theo quy định trên.

Công ty chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của công ty chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/…

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com