Mẫu Đơn khiếu nại về sổ đỏ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại về sổ đỏ

Đơn khiếu nại về sổ đỏ là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng đất sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét lại quyết định về việc cấp sổ đỏ/hình thức sổ đỏ đã được cấp/… hoặc hành vi của chính cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết những sự việc liên quan khi có căn cứ cho rằng quyết định/hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể sử dụng đất- chủ thể được cấp sổ đỏ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ SỔ ĐỎ

(V/v: Cấp/… sổ đỏ cho ………… của……..)

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…

Kính gửi: – ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ………..

– Ông:…………….. – Chủ tịch UBND xã……….

(Hoặc: – SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG…………

Hoặc những chủ thể khác có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của bạn trong từng trường hợp cụ thể)

Tên tôi là:………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là:………… (tư cách làm đơn khiếu nại: Chủ sử dụng mảnh đất………. theo hồ sơ địa chính)

(Nếu là tổ chức thì trình bày thông tin như sau:

Công ty:……………………………………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………….

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:……………… do Sở Kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…/…./……

Số điện thoại liên hệ:…………………….. Số Fax:…………..

Là: Chủ sử dụng mảnh đất số……………./…

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

Đại diện theo Điều lệ công ty số:……………………..)

Xin trình bày sự kiện như sau:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(Trình bày sự kiện dẫn đến việc bạn làm đơn khiếu nại)

Căn cứ vào…………. có quy định như sau:

“…”

(Trích quy định mà bạn sử dụng làm căn cứ khiếu nại. Bạn cần xem xét cụ thể trường hợp, lý do làm đơn của bản thân

Tôi nhận thấy, việc………………… của Quý cơ quan/Ông…… (đối tượng có hành vi vi phạm)/ nội dung của quyết định………. (quyết định mà bạn khiếu nại)/ hình thức của sổ đỏ số……. là trái với quy định của pháp luật hiện nay.

Do vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan/Ông……….. xem xét sự việc này và đưa ra những biện pháp xử lý hợp lý. Kính mong Quý cơ quan/Ông……… xem xét đề nghị này của tôi để:

1./……………

2./……………

3./… (Liệt kê các yêu cầu của bạn về việc giải sự việc trên)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu sau để chứng minh cho những thông tin mà tôi đã đưa ra trên đây:………… (Liệt kê số lượng, tình trạng văn bản, tài liệu, nêu rõ là bản gốc hay bản sao,…)

Tôi xin trân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com