Mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét giải quyết tranh chấp trong một (số) vấn đề về quyết định thu hồi đất khi có căn cứ cho rằng quyết định này không hợp pháp, không hợp lý gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc những chủ thể có liên quan khác.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

(Về việc ….…. Quyết định thu hồi đất……….)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………..…. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Cùng:

Ông/Bà:………………………………    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………..)

Là:…………… (tư cách làm đơn khởi kiện, chủ sử dụng đất bị thu hồi theo Quyết định thu hồi đất số………….. ngày…/…./….. của……………/ Người có đơn khiến nại được giải quyết theo Quyết định giải quyết khiếu nại………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới quá trình ban hành, áp dụng thực hiện Quyết định thu hồi đất mà bạn cho là có vi phạm, kết quả giải quyết của các bên trước đó nếu có, ví dụ:

Vào ngày…/…./…… tôi được Sở Tài nguyên và môi trường…….. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………… ghi nhận quyền sở hữu quyền sử dụng mảnh đất tại……………… rộng…………. mét vuông, lô số…./…. của tôi trong thời gian từ………… đến…………..

Trong quá trình sử dụng tôi luôn tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của bản thân đối với nhà nước.

Tuy nhiên, ngày…/…./……, tôi nhận được Quyết định thu hồi đất số………….. của……….. yêu cầu/đề nghị/….. thực hiện……….. để ………….. tổ chức thu hồi mảnh đất số………… đã được cấp Giấy chứng nhận cho tôi vào ngày…/…/….. vì lý do…………………….

Do không đồng ý với lý do trên, ngày…/…./….. tôi có làm đơn khiếu nại Quyết định thu hồi đất trên của………. và gửi tới………… yêu cầu……………… theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Ngày…./…./……, tôi nhận được thông báo của …………… về kết quả giải quyết đơn khiếu nại trên của tôi. Kết quả cụ thể như sau:…………………………

Tôi không đồng ý với kết quả này do………………………….. (trình bày lý do khiến bạn nhận định kết quả giải quyết trên là không hợp lý/…)

Căn cứ Điều 30 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định:

Điều 30. Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1.Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a)Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b)Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c)Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2.Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.

3.Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

4.Khiếu kiện danh sách cử tri.

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết khiếu kiện của tôi về quyết định thu hồi đất……….. của………./…

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc  mà tôi đã trình bày trên đây và tiến hành giải quyết khiếu kiện trên của tôi theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: …….

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com