Mẫu Công văn xin đổi con dấu của doanh nghiệp

Công văn xin đổi con dấu của doanh nghiệp là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu những chủ thể có thẩm quyền xem xét và cho phép doanh nghiệp thực hiện việc đổi con dấu của doanh nghiệp.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn xin đổi con dấu của doanh nghiệp

CÔNG TY………PHÒNG/BAN…..

 

———

Số:……/CV-…..

Về việc xin đổi con dấu của doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN XIN ĐỔI CON DẤU CỦA CÔNG TY

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư………………….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

       Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi chúng tôi được Sở Kế hoạch và đầu tư…………. cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số…………… và ngày…/…../…… Công ty chúng tôi chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành/nghề…./ Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên.

Ngày…/…../……, công ty chúng tôi thực hiện thủ tục xin cấp mẫu dấu………….. và bắt đầu đưa vào sử dụng từ ngày…./…../…….

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng con dấu…………, công ty chúng tôi đã làm mất/… con dấu này. Nhưng do nhu cầu sử dụng con dấu trong quá trình hoạt động , công ty chúng tôi cần sử dụng một mẫu dấu mới để……………………..

Nên, công ty chúng tôi có làm thủ tục xin đổi con dấu của doanh nghiệp vào ngày…./…../…… và đã gửi hồ sơ………….. số…………. tới Quý cơ quan để được giải quyết.

Nhưng, tới nay là ngày…/…./……  công ty chúng tôi chưa nhận được  kết quả giải quyết hồ sơ trên của công ty chúng tôi. Vậy nên công ty chúng tôi làm công văn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và thực hiện giải quyết hồ sơ trên của công ty chúng tôi và chấp nhận việc đổi con dấu của công ty chúng tôi, tức là doanh nghiệp……………………………. Cụ thể hai mẫu con dấu như sau:

Mẫu con dấu cũ

 

 

Mẫu con dấu sau khi thay đổi

Công ty chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của công ty chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/…

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com